تکالیف
 
 
یکشنبه ششم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای تکمیلی خاص
 
 
درس 2 فارسی 6 خط نوشته شود
درباره شکوه قاسم نیا یک تحقیق چند خطی نوشته شودو صوتی ارسال شود.
تصویر ریاضی انجام شده در کلاس را در واتس اپ ارسال شود
سوالات علوم پاسخ داده شودو عکس ارسال شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه هفتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای تکمیلی خاص
 
 
عکس صفحه ۱۶ ریاضی فرستاده شود
رونویسی صفحه ۲۰  درس کوچ پرستوها خوش خط وخوانا ارسال شود
سوالات ریاضی حل شود بادقت وحوصله
تکالیف تا قبل ۸ ارسال گردد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه هشتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
تکلیف پسران خوبم
ریاضی عکس صفحات ۱۷و۱۸ ارسال شود
رونویسی درس ۲ به دلخواه نوشته شود
ضرب ۸٫۹صوتی ارسال شود 
یک تحقیق کوتاه درباره مولانا صوتی ارسال شود
نام پنج کتاب مورد علاقه صوتی ارسال شود