تکالیف
 
 
 
یکشنبه ششم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای تکمیلی خاص
 
 
 
1-  ادامه رو نویسی درس 2 با کلمات قرمز 
2- علوم جزوه درس 2 سوالات تا آخر سوال 20 کامل شود.
3-سه سوال داده شده ریاضی حل شود.
4-هدیه ها- تفکر-معنی کلمات فارسی و پرسش ها را
می پرسم.
5-علوم را به شکل کنفرانس مطالعه کنید(قانون 10-40 فراموش نشود.
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه هفتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای تکمیلی خاص
 
 
 
یک داستان 3 شخصیتی با رعایت تمام نکات ادبی بنویسید
مسائل ریاضی داده شده حل شود
چهارشنبه آزمون جامع داریم
دروس لازم مطالعه شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه هشتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
  به علت مطالعه برای آزمون فردا تکلیف نداریم 
                                            

 

 
 
 
توضیح: فعالیتهای تکمیلی خاص صرفا شامل دانش آموزانی می شود که توسط معلم در کلاس انتخاب و انجام آن تکالیف به دانش آموزان توصیه شده است.